Raksti

Kā samazināt gāzes patēriņu

Temperatūras regulators un tā pareiza lietošana

Temperatūras regulators kontrolē āra vai telpas gaisa temperatūru uTelpas temperaturas regulators Siemens RDE 10.1n pēc vajadzības ieslēdz/izslēdz apkuri vai palielina/samazina apkures jaudu. Programmējams temperatūras regulators ļauj lietotājam noteikt atšķirīgas temperatūras dažādos diennakts laikos. Patēriņa samazinājums tiek panākts divu iemeslu dēļ: telpas nekad netiek pārkurinātas un telpu temperatūra tiek samazināta prombūtnes un naktsmiera laikā. Telpas temperatūras samazinājums par vienu grādu ļaus samazināt gāzes patēriņu par ~5%. Svarīgi sekot, lai regulatora pulkstenis rādītu pareizu laiku un dienu (datumu), lai temperatūru līmeņi atbilstu nepieciešamajam un lai laika programmas būtu saliktas atbilstoši dzīves ritmam. Šeit atradīsiet Junkers gāzes apkures katlu regulatoru lietošanas instrukcijas.

Radiatoru termostati – izpratne par darbības principu un pareiza pielietošana.

Radiatora termostatsRadiatori parasti ir aprīkoti ar termostatiskajiem vārstiem (termogalvām). Radiatora termostatā ir ar gāzi pildīta kapsula, kura, mainoties telpas temperatūrai, izplešas un saraujas. Radiatora termostats automātiski  aizvērs/atvērs siltumnesēja plūsmu radiatorā, tādā veidā uzturot nemainīgu ieregulēto telpas temperatūru un neļaujot pārkurināt telpu.

  • Indikators 1 atbilst ~ 12°C telpas temperatūrai (garāža, noliktava)
  • 2 – 17°C (virtuve, koridors, guļamistaba)
  • 3 – 20°C (dzīvojamā istaba)
  • 4 – 23°C (vannas istaba)
  • 5 – 26°C

Dažādu ražotāju produktiem temperatūru atbilstība var būt atšķirīga. Svarīgi termostatus bez vajadzības negrozīt un neatstāt uz maksimālo ieregulējumu. Jāsaprot, ka uzliekot uz “5” telpa neuzsils ātrāk nekā uz “3”.

Gāzes katla un apkures sistēmas tehniskais stāvoklis

Putekļi un sadegšanas produkti uz gāzes katla siltummaiņa virsmām samazina tā spēju uzņemt degšanas procesā saražoto siltumu. Piesārņota degkamera un deglis kavē pilnīgu gāzes sadegšanu. Šo iemeslu dēļ gāze, kas izgājusi caur skaitītāju, neatdod maksimāli iespējamo siltuma daudzumu. Gāzes patēriņu var ietekmēt arī nepareizi gāzes spiediena ieregulējumi. Nevajadzīgo gāzes patēriņu novērsīs savlaicīgi veikta katla apkope. Siltuma apmaiņu aizkavē arī putekļi uz radiatoru virsmām un ar aizkariem un mēbelēm aizsegti radiatori.

Karstā ūdens lietošana

Ja lietojat ar gāzes katlu, kurš karsto ūdeni sagatavo caurplūdes režīmā:

  • Noregulējiet maksimāli zemu karstā ūdens temperatūru. 
  • Izlietnēm maisītājus vienmēr atstājiet aukstā ūdens pozīcijā. Bieži maisītājs tiek atvērts uz īsu brīdi, nesagaidot karsto ūdeni. Tomēr, ja tobrīd ūdens tiks ņemts no karstā ūdens caurules, katls uz brīdi ieslēgsies un sadedzinās zināmu daudzumu gāzes.

Ja lietojat gāzes katlu, kurš karsto ūdeni sagatavo karstā ūdens tvertnē:

  • Izlietnēm maisītājus vienmēr atstājiet aukstā ūdens pozīcijā. 
  • Izmantojiet iespēju noteikt karstā ūdens recirkulācijas laikus (ja recirkulācijas sūknis pieslēgts pie gāzes katla automātikas) vai aprīkojiet recirkulācijas sūkni ar taimeri (ja tā vads iesprausts rozetē). Karstā ūdens recirkulācija nodrošina augstu komforta līmeni, bet arī rada palielinātu gāzes patēriņu. Izslēdzot recirkulāciju pa nakti un dienas visu, nezaudēsiet komfortu un panāksiet būtisku ietaupījumu.

Degšanai nepieciešamais gaiss (vēdināšana)

Lai nodrošinātu pilnīgu gāzes sadegšanu, degšanas vietā jānodrošina pastāvīga svaiga gaisa padeve. Ja nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu svaiga gaisa padevi, telpas jāvēdina vismaz reizi dienā. Tas neattiecas katliem ar slēgtu degšanas kameru, kuri gaisu degšanai piesūc no ārpuses. Lai sadedzinātu 1 m3 dabasgāzes, nepieciešami 10 m3 svaiga gaisa. Tikko radīsies skābekļa deficīts, gāzes katla efektivitāte samazināsies un izmaksas pieaugs. Turpinoties skābekļa deficītam katlā veidosies piesārņojums, kurš efektivitāti samazinās vēl vairāk.

Gāzes apkures katla apkope

Gāzes apkures katls, iespējams, ir svarīgākā ierīce mājoklī. Gāzes katls ir pēc uzbūves ir sarežģīts un tā lietošana ir saistīta ar vairākiem riskiem.

Gan gāzes katlu ražotāji, gan dabasgāzes piegādātājs nosaka, ka katlu apkope jāveic vismaz vienu reizi gadā.

Gāzes katla apkopi jāveic trīs svarīgu iemeslu dēļ. Tie ir: drošība, līdzekļu ekonomija un likumdošanas prasības.

Gāzes katlu drošība.

Kā jau tika minēts, gāzes katla lietošana ir saistīta ar vairākiem riskiem. Gāzes apkures katlos izmantotais kurināmais ir dabasgāze. Ja dabasgāze ir nekontrolēti izplūdusi telpā, var notikt sprādziens vai izcelties ugunsgrēks. Dabasgāzes un gaisa maisījumam katlā sadegot rodas dūmgāzes, kuru nokļūšana telpā nopietni apdraud dzīvību un veselību. To sastāvā esošais oglekļa monoksīds CO jeb tvana gāze ir nāvējoši indīga gāze, kas nav konstatējama pēc smakas. Par riska faktoru var uzskatīt arī pēkšņu palikšanu bez apkures un karstā ūdens, apkures sistēmas aizsalšanu un sava un kaimiņu īpašuma nopludināšanu.

Gāzes un naudas ekonomija.

Piesārņojums gāzes apkures katla siltummainī un deglī apgrūtina degšanu un aizkavē siltumapmaiņu. Tā rezultātā gāze sadeg nepilnīgi (neatdod visu enerģiju) un vairāk siltuma nonāk atmosfērā. Neliela ūdens noplūde katlā ir viegli novēršama, bet ja tas netiek izdarīts savlaicīgi, var tika sabojātras detaļas, kuru cena ir vairāki desmiti vai pat pāris simti latu. Jārēķinās arī, ka avārijas izsaukums svēdienas rītā izmaksās vairāk par plānotu apkopi.

Atbildība likuma priekšā.

LR MK 29.12.2008. noteikumi Nr. 1048 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” nosaka, ka “ēkas (būves) īpašnieks ir atbildīgs par attiecīgajā ēkā (būvē) esošo dabasgāzes apgādes sistēmu un tās darbību. Lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā vai lietošanā esošo dabasgāzes apgādes sistēmu un tās darbību” un ka “apkures gāzes iekārtas lietotāja pienākums ir uzturēt tehniskā kārtībā lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu (tajā skaitā gāzes apkures katlu) un nodrošināt tās tehnisko apkopi”.

Kas tiek darīts gāzes apkures katla apkopes ietvaros.

Gāzes katla apkope sākas ar lietotāja sūdzību un novērojamu uzklausīšanu un iekārtas darbības pārbaudi. Būtu vēlams, lai iekārtas lietotājs sagatavotu katla dokumentāciju, informāciju par iepriekš veiktajiem remontiem un nomainītajām rezerves daļām.

Apkures katls tiks izslēgts un iztukšots un gandrīz pilnībā izjaukts. Servisa tehniķis pārbaudīs izplešanās tvertnes priekšspiedienu un, ja nepieciešams, palielinās to. Apkopes laikā jāpārbauda un jātīra vai jāmazgā: primārais un sekundārais siltummainis, dūmgāzu uztvērējs, ventilators, degkamera, deglis, ūdens armatūra, pārslēdzējventilis, filtri, sietiņi, uzpildīšanas ventilis, sūknis, drošības vārsts, atgaisotājs. Pēc tam katls tiks salikts, uzpildīts un atgaisots.

Seko blīvējumu pārbaude savienojumos. Apkures un ūdens vadu blīvējumus pārbauda vizuāli, pārliecinoties, ka no savienojumiem netek un nepil. Gāzes savienojumus pārbauda ar gāzes noplūdes detektoru vai ziepju emulsiju. Gāzes noplūdes pārbaude ir jāveic arī tiem savienojumiem, kuri netika izjaukti, t.i. sākot no gāzes ventiļa pirms katla līdz deglim. Ja katls ir pievienots dūmvadam, noteikti jāpārbauda, vai katlam darbojoties telpā nenokļūst dūmgāzes.

Tālāk tiek veikta gāzes spiediena pārbaude un regulēšana, katla ieregulējumu pārbaude, temperatūras regulatora pārbaude un programmēšana.
Noslēgumā lietotājs saņems ieteikumus drošā un ekonomisā gāzes katla lietošanā un novērtējumu par gāzes katla tehnisko stāvokli.

Izvēloties meistaru jāpārliecinās, vai viņam ir iekārtas ražotāju pārstāvja izniegts sertifikāts, kas atļauj apkalpot un remontēt šī ražotāja apkures iekārtas un AS Latvijas Gāze Mācību centra (vai citas organizācijas) izniegts sertifikāts vai apliecība.